ASBEST VERWIJDEREN

BIJ OUDE GEBOUWEN DOOR DUFAM IN GENT

GECERTIFICEERD ASBESTEXPERT

Asbest vormt een groot risico voor uw gezondheid. Wanneer asbest loskomt of verslijt, komen er asbestvezels los. Het inademen van deze microscopisch kleine vezels, kan op lange termijn zorgen voor schade aan de longen. Intussen is asbest verboden, maar er zijn wel heel wat oude panden waar het nog steeds aanwezig is. Staan er renovaties of afbraakwerken op uw planning? Stel uw gezondheid voorop en schakel een gecertificeerde asbestexpert in zoals DUFAM in Gent.

Elke klant kan rekenen op onze AAA-service:

 

ANALYSE ASBEST

Veiligheid primeert bij het verwijderen van asbest. Daarom sturen we eerst een asbestdeskundige om een inspectie te maken van de werf. Asbest is niet altijd zichtbaar met het blote oog. Asbest kan verwerkt zitten in cement, bekleding, golfplaten, leidingisolatie, vinyl, enz. Voor zowel bedrijven als particulieren is er een strikte reglementering over het inventariseren van asbest. Verkoopt u uw woning die gebouwd werd voor 2001? Dan is het verplicht om een asbestattest te hebben.

ASBEST VERWIJDEREN

DUFAM in Gent is een asbestverwijderaar en heeft de nodige certificaten om asbest te ontmantelen en op een correcte manier af te voeren. In vele gevallen gaat het verwijderen van asbest samen met afbraakwerken of de ontmanteling van het gebouw. DUFAM beschikt over kranen, hoogtewerkers, vrachtwagens en containers om het asbestafval te verzamelen.

ASBESTVERWERKING

Onze asbestexperts dragen speciaal uitgeruste pakken om het asbest te verwijderen. Wij gaan daarbij zeer secuur te werk en zorgen ervoor dat de volledige oppervlakte wordt afgebakend en afgesloten. Ook het gesaneerde asbesthoudend materiaal wordt afgevoerd volgens de wet- en regelgeving. De veiligheidsvoorschriften rond asbest zijn voor ons het allerbelangrijkste voor uw gezondheid en die van onze medewerkers.

Twijfelt u of er asbest aanwezig is of een offerte nodig om asbest te verwijderen? Bel ons!